גיל קרר – שיעורי טכניקה ורפרטואר

את הסדנא נתחיל בשיעור עכשווי אשר מכיל בתוכו רעיונות מטכניקות מחוליות ותנועתיות שונות כמו רליס, אקסיס סילבוס ופלדנקרייז. נחוש את גופנו כאובייקט בעל משקל ומסה מצד מחד ובעל יכולת צמיחה מאידך, ונבדוק דרכים שונות שבהן אנחנו יכולים לנוע בחופשיות ויעילות. נתמקד ביצירת תקשורת בין חלקי הגוף השונים ובתנועה הפנימית הנעה בתוך הגוף במהלך התקשרות זו.

בחלק השני נלמד קטעי רפרטואר מתוך יצירותיי ובהן ניישם את הרעיונות מהשיעור ע"י הבנת הלוגיקה של הכוריאוגרפיה אך גם ניגש אל הצד היצירתי תוך התבוננות ושיתוף של הרעיונות איתם עבדתי בתהליכי היצירה, וכך ננסה גם למצוא את החיבור הרגשי-מנטלי לתנועה.