נהלי הרשמה והשתתפות בשיעורים

כניסה לשיעורים

 • אין להכנס לשיעורים ללא אישור מראש מהקבלה
 • אין לאחר לשיעורים
 • במידה ואיחרת, רשות להכנס תינתן בתלות התנאים בשיעור ספציפי – לפי החלטת הקבלה והמורה
 • בכל מקרה לא תינתן כניסה באיחור של עשר דקות
 • יש להצטייד במזרון אישי לשיעורים

הרשמה מראש דרך האפליקציה

 • ניתן להירשם לשיעורים דרך אפליקציה בשם “סטודיו נעים”
 • במידה ושמרת מקום דרך האפליקציה, יש להגיע עד חמש דקות לפני השיעור. לאחר מכן לא נוכל להבטיח שישמר מקומך
 • מנויי פילאטיס מכשירים –  ניתן להירשם לשני שיעורי פילאטיס מכשירים בשבוע. בסניף מנדלי, הרצליה וחיפה ניתן להירשם ללא הגבלה.
 • ניתן להירשם מראש רק לשיעור אחד ביום – אנחנו רוצים לאפשר מקום לכולם להירשם ולתכנן לעצמם לו”ז.

ביטול דרך האפליקציה

 • אפשר לבטל שיעורי ערב עד שלוש שעות לפני השיעור. שיעורי בוקר\צהריים (עד 16:00) עד שמונה בערב יום לפני.

חסימה להרשמה מראש

 • לא הגעת לשני שיעורים במהלך שבעה ימים? תחסם להרשמה מראש למשך השבעה הימים הבאים. הספירה היא מהחיסור הראשון.
 • מה עושים בינתיים? יכולים להגיע על בסיס מקום פנוי. לשיעורי מזרן זה בכלל לא בעיה. במכשירים אפשר לראות אם השיעור “פתוח להרשמה” (אפילו אם אי אפשר להירשם בגלל החסימה) ולהגיע.
 • “אבל למה זה ככה???” – כיום יש לנו מנוי זול ואפשרות הרשמה מאד גמישה (אפשר לבטל עד שלוש שעות לפני השיעור!) וסלחנית (אנחנו מונעים הרשמה מראש אבל לא הגעה על בסיס מקום פנוי, וגם זה רק במקרה של פעמיים אי הגעה בעשרה ימים). אנחנו חייבים את המנגנון הזה כדי לאפשר את ההתנהלות הנוכחית.