שינויי מערכת השעות

22.4  ערב חג ראשון (פסח) – שיעורי בוקר כרגיל עד שעה 15. ג’ים נעים עד ארבע.

23.4 חג ראשון – שיעורים מיוחדים (נא להרשם מראש באפליקציה). הג’ים יפעל בין השעות 9:00-22:00.

28.4 ערב חג שני (פסח) – שיעורי בוקר כרגיל עד שעה 15. ג’ים נעים עד ארבע.

29.4 חג שני – שיעורים מיוחדים (נא להרשם מראש באפליקציה). הג’ים יפעל בין השעות 9:00-22:00.

5.5 ערב יום השואה – ג’ים וסטודיו עד שעה 18.

6.5 יום השואה – ללא שיעורי מחול בבוקר.

12.5 ערב יום הזכרון –ג’ים וסטודיו עד שעה ארבע.

13.5 ערב יום העצמאות – שיעורי בוקר ללא מחול עד שעה 15. ג’ים נעים עד ארבע.

14.5 יום העצמאות – שיעורים מיוחדים (נא להרשם מראש באפליקציה). הג’ים יפעל בין השעות 9:00-22:00.