ערב שבועות, יום ש’  4.6.22
– שיעורי הסטודיו יתקיימו עד השעה 16:00
– הג’ים יסגר בשעה 18:00

חג שבועות, יום א’  5.6.22
– מערכת מיוחדת עם שיעורי חג (יש להתעדכן באפליקציה)
– הג’ים יפעל בין 9:00-22:00