ערב ראש השנה, יום א’  25.9.22
– שיעורי הסטודיו יתקיימו עד השעה 16:00
– הג’ים יסגר בשעה 18:00

ראש השנה, ימים ב’-ג’  26-27.9.22
– יתקיימו שיעורי חג בלבד (מערכת תעודכן באפליקציה)
– הג’ים יפעל בין השעות 9:00-22:00

ערב יום כיפור, יום ג’  4.10.22
– שיעורי הסטודיו יתקיימו עד השעה 14:00
– הג’ים יסגר בשעה 16:00

יום כיפור, יום ד’  5.10.22
– לא יתקיימו שיעורי סטודיו והג’ים יהיה סגור

ערב סוכות, יום א’  9.10.22
– שיעורי הסטודיו יתקיימו עד השעה 16:00
– הג’ים יסגר בשעה 18:00

סוכות א’, יום ב’  10.10.22
– יתקיימו שיעורי חג בלבד (מערכת תעודכן באפליקציה)
– הג’ים יפעל בין השעות 9:00-22:00

ערב סוכות ב’, יום א’  16.10.22
– שיעורי הסטודיו יתקיימו עד השעה 16:00
– הג’ים יסגר בשעה 18:00

סוכות ב’, יום ב’  17.10.22
– יתקיימו שיעורי חג בלבד (מערכת תעודכן באפליקציה)
– הג’ים יפעל בין השעות 9:00-22:00