ערב ראש השנה, 6.9.21 יום ב’
– שיעורי הסטודיו יתקיימו עד השעה 15:00
– הג’ים יסגר בשעה 18:00

ראש השנה 7-8.9.21 ימים ג’-ד’
– הסטודיו יפעל במתכונת מיחדת לחג (שיעורים מתעדכנים באפליקציה)
– הג’ים יפעל בין השעות 9:00-22:0

ערב יום כיפור, 15.9.21 יום ד’
– שיעורי הסטודיו יתקיימו עד השעה 15:00
– הג’ים יסגר בשעה 16:00

יום כיפור 16.9.21 יום ה’
– הסטודיו והג’ים סגורים

ערב סוכות א’, 20.9.21 יום ב’
– שיעורי הסטודיו יתקיימו עד השעה 15:00
– הג’ים יסגר בשעה 18:00

סוכות א’, 21.9.21 יום ג’
– הסטודיו יפעל במתכונת מיוחדת לחג (שיעורים מתעדכנים באפליקציה)
– הג’ים יפעל בין השעות 9:00-22:0

ערב סוכות ב’, 27.9.21 יום ב’
– שיעורי הסטודיו יתקיימו עד השעה 15:00
– הג’ים יסגר בשעה 18:00

סוכות ב’, 28.9.21 יום ג’
– הסטודיו יפעל במתכונת מיוחדת לחג (שיעורים מתעדכנים באפליקציה)
– הג’ים יפעל בין השעות 9:00-22:0