תקנון

פילאטיס יוגה אונליין

תודה רבה שבחרת להצטרף אלינו.

“מנוי בהוראת קבע” – תשלום המנוי ייעשה באופן אוטומטי, על ידי חיוב חודשי באמצעות כרטיס אשראי. המנוי נותן את הרשאתו לחברה לחייב את כרטיס האשראי שלו בתשלום דמי המנוי ובכל סכום אחר אותו חייב המנוי.

כדי לאפשר לנסות את הסטודיו, מנויים חדשים (כאלה שלא היו בסטודיו לפני כן) רשאים להפסיק את המנוי ללא התראה לאחר חודש ימים מתחילת המנוי.

ביטול מנוי – המנוי קצוב לתקופה של 36 חודשים וייפסק אוטומטית לאחר תקופה זו. ניתן להפסיק את החברות בכל עת, באמצעות משלוח הודעת ביטול דרך טופס ייעודי באתר החברה. אנחנו מבקשים התראה של חודש לביטול מנוי (במהלכו אתם יכולים לבוא לסטודיו). אין לנו דמי ביטול. ביטול העסקה בהתאם לחוק מעודוני הספורט, תקנות הגנת הצרכן לביטול עסקה,  תיקון מספר 37.

“כרטיסיה” או “מנוי לתקופה” – התשלום ייגבה מראש. הכרטיסיה מוגבלת בזמן ובכניסות. לא ניתן לבטל כרטיסיה במהלכה. המנוי לתקופה כרוך בדמי הרשמה.

תנאי המנוי – משתנים בהתאם לסוג המנוי, כפי שיפורסמו באתר במועד ההרשמה. הסטודיו רשאי לשינוי תנאי המנוי כמו גם העלאה של דמי המנוי , ובלבד שקיבלת הודעה מוקדמת של עשרה ימים לפחות לפני ביצוע החיוב.

דמי הרשמה – סטודיו נעים שומר לעצמו את הזכות לשנות את סכום דמי ההרשמה מעת לעת.

הקפאות – ניתן להקפיא מנוי מסיבה רפואית בצירוף אישור מרופא מומחה.
הלקוח רשאי להקפיא פעם אחת בשנה לתקופה של שבועיים ללא עלות. כל הקפאה נוספת תעלה 25שח עד שבועיים.

מצב בריאותי – האימון בחדר כושר מותנה במילוי שאלון רפואי וחתימה על הצהרת בריאות או המצאת אישור רפואי מתאים, לפי הענין ובהתאם להוראות הדין. האחריות המלאה להמצאת האישור הרפואי חלה על החבר עצמו ועל חשבונו.
בהעדר הצהרת בריאות או אישור רפואי מתאים, לא יתאפשר לחבר להתאמן בחדר הכושר.

על החברים הסובלים מבעיות רפואיות, לרבות הסובלים מסוכרת, מחלות לב, לחץ דם גבוה או נמוך ו/או משתמשים בתרופות, לרבות תרופות הכוללות חומרים מונעי קרישה, אנטי היסטמינים וחוסמי בטא, להתייעץ עם רופא טרם השימוש במתקני החדר כושר ובשיעורי הסטודיו.
בכל מקרה של טענה על פציעה במועדון, חובה עליו למלא דו“ח אירוע ולעדכן את הנהלת המועדון מיד.

בשימוש במנוי, אתה מצהיר כי אתה מבין כי כל פעילות גופנית נושאת את הסיכון של פגיעה גופנית או נפשית. אתה מבין כי האחריות שלך היא לשפוט את היכולות הגופניות והנפשיות שלך עבור פעילויות כאלה.

שיעורים – אין להכנס לשיעורים ללא אישור מראש מהקבלה. אין לאחר לשיעורים. במידה ואיחרת, רשות להכנס תינתן בתלות התנאים בשיעור הספציפי – לפי החלטת הקבלה והמורה. בכל מקרה לא תינתן כניסה באיחור של עשר דקות.
נהלי הרשמה וביטול שיעורים דרך האפליקציה מפורטים פה: naim.org.il/classrules
פתיחת חוג וקיומו תלויים במספר מינימלי של משתתפים. הסטודיו רשאי להפסיק או לשנות את מועדי הפעילות ולהחליף מורים ומאמנים, לפי שיקול דעתה.

חדר כושר – על החבר לנעול נעליים מתאימות, להתלבש בבגדי ספורט ראויים ולהשתמש במגבת (על מתקני חדכ). יש לשמור על המתקנים, להחזיר ציוד למקום, להתייחס באדיבות לסובבים ולהמנע מרעשים וגניחות שעלולים להפריע לסובבים.

חפצים ורכוש – הסטודיו לא אחראי על חפצים אותם השאיר החבר בתחום המועדון, בין אם אוחסנו בתא אחסון ובין אם לאו. אין להשאיר ציוד לאחר עזיבת המועדון. בסיום שעות הפעילות במועדון תהא החברה רשאית לפרוץ תאים נעולים.

כללי
החברה רשאית לסיים את חברותו של כל חבר במקרה של הפרה של איזו מהוראות התקנון או של איזו מהוראות צוות המועדון או במקרה של הפרת משמעת חמורה ו/או התנהגות גסה, פרועה או אלימה ו/או התבטאות מילולית גסה או אלימה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לקבל מועמד כמנוי במועדון ו/ואו לחדש מנוי קיים.

חובה לסיים את כל הפעילויות במועדון (לרבות רחצה) ולצאת ממנו לפני שעת הסגירה שנקבעה בכל מועדון.

לא ניתן לממש במועדונים מנוי שנרכש מצד ג’ כלשהו, אלא בתום ששה חודשים מסיום המנוי הקיים.

החברה רשאית לשנות ולתקן מעת לעת ולפי שיקול דעתה את התקנון. התקנון מעודכן באתר האינטרנט של החברה.

החבר מאשר כי קרא והבין את התקנון המהווה חלק מהחוזה בין החברה לחבר והוא מאשר כי ניתנו לו תשובות לכל שאלותיו ונמסר לו הסבר בדבר זכותו לבטל את המנוי, האופן והעלויות הכרוכות בכך וחתימתו האלקטרונית על טופס ההרשמה ועל התקנון מהווה הסכמה לאמור בתקנון.

כתובות כל המועדונים מספרי הטלפון מתפרסמים באתר האינטרנט של www.naim.org.il