מערכת שיעורי יוגה, מחול ופילאטיס

שינויים במערכת:

- רמות: A מתחילים\בסיס, B ממשיכים, C מתקדמים, ABC שיעור פתוח לכל הרמות.

- Levels: A beginners, B intermediate, C advanced, ABC all levels class.